polityka prywatności i cookie

Administratorem strony internetowej bielawska.art i danych osobowych jej użytkowników jest Anna Bielawska prowadząca studio ceramiki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Wróblewskiego 14, zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operację przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników strony internetowej bielawska.art podmiotom współpracującym z Administratorem tj. firmy kurierskie InPost, DPD, TNT, Poczta Polska. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z ich polityką prywatności. 

Dane osobowe lub dane firmowe przekazane przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej albo przesłane bezpośrednio do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Z zastrzeżeniem powyższego, Administrator nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazanych przez użytkowników, chyba że zostanie do tego zobowiązany na podstawie zarządzenia organu władzy publicznej, wydanego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników jest wydzieloną bazą danych, przechowywaną na serwerze strony internetowej bielawska.art w strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo do ich zmiany oraz żądania ich usunięcia i zaprzestania ich dalszego używania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych

Strona internetowa bielawska.art nie zbiera w automatyczny sposób informacji od użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies – ciasteczkach.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz nieusuwanie plików cookies z pamięci urządzenia końcowego. Użytkownik może konfigurować obsługę plików cookies, w tym zablokować pliki. Zablokowanie działania plików cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Strona internetowa bielawska.art wykorzystuje pliki cookies do:

  • zapamiętania koszyka i przechowywania w nim produktów dopóki nie zostaną usunięte,
  • auto-uzupełniania formularzy,
  • tworzenia anonimowych statystyk,
  • pomiaru ruchu internetowego.

Strona internetowa bielawska.art wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies użytkownik może uzyskać w sekcji ,,Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.